Reklamační řád e-shopu – www.eshop.bmstroje.cz

Jestliže zjistíte, že zboží nakoupené na našem e-shopu je vadné, máte právo zboží reklamovat.

Co se považuje za vadu

  • zboží nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti
  • zboží není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost
  • nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům

Za co jako prodejci neodpovídáme

Za vady vzniklé v důsledku nesprávného zacházení s výrobkem (v rozporu s návodem výrobce).  

Do kdy můžu reklamaci uplatnit

Jestliže při rozbalení zásilky zjistíte, že není kompletní nebo došlo k záměně zboží, je třeba oznámit to neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů od data dodání) a to emailem nebo telefonicky.

Reklamaci jiných vad zboží můžete uplatnit kdykoli během záruční lhůty, reklamované zboží musí být doručeno na naši adresu nejpozději v poslední den této lhůty. Náklady na dopravu si hradíte sami, ovšem pokud reklamaci uznáme.
U ostatního zboží trvá záruční lhůta 24 měsíců od data, kdy jste zboží převzali.

Jak podám reklamaci

Reklamované zboží je třeba dopravit na adresu firmy bmstroje. Pokud použijete přepravce, je třeba zboží dobře zabalit, aby nedošlo k dalšímu poškození při přepravě – za takové poškození nenese Bmstroje odpovědnost. Ke zboží je třeba přiložit kopii nákupního dokladu, event. Vaše kontaktní údaje a číslo objednávky, datum nákupu, popis reklamovaného zboží a popis vady. 

Do kdy bude reklamace vyřízena

Zákon nám ukládá vyřídit reklamaci do 30-ti dnů, my se však snažíme vyřídit každou reklamaci v čase co nejkratším. V jednoduchých případech do tří pracovních dnů. Pokud je ale k posouzení reklamace třeba názor znalce, může to trvat déle.

O termínu a způsobu vyřízení reklamace Vás budeme informovat emailem případně i telefonicky.

Jaké jsou možnosti vyřízení reklamace

Vadné zboží Vám na naše náklady vyměníme nebo po dohodě s Vámi poskytneme přiměřenou slevu. Pokud je vada zboží natolik podstatná, že neumožní jeho používání, můžete zvolit místo výměny zboží také odstoupení od smlouvy. V takovém případě Vám vrátíme vše, co jste za reklamované zboží zaplatili.